رفتن به بالا
تلفن : 013-33237480
سبد خرید   (0 مورد - تومان)
  • سبد خرید شما خالی است.

زرپیامکنمایندگی

۴۰۰,۰۰۰تومان

تعرفه ۸.۹ تومان ارسال پیامک
تعرفه ۱۳ تومان ارسال پیامک سیم کارتی
تعرفه ۱۷ تومان ارسال پیام صوتی

تعرفه ۱۰.۵ تومان ارسال ایمیل
ده خط عمومی + پنج خط خدماتی
امکان ارسال پیامک به بلک لیست

خط اختصاصی رایگان ارسال و دریافت
افزونه و وب سرویس ارسال
امکان ساخت آهنگ پیشواز

تجاری

۲۰۰,۰۰۰تومان

تعرفه ۱۰ تومان ارسال پیامک
تعرفه ۱۴ تومان ارسال پیامک سیم کارتی
تعرفه ۱۸ تومان ارسال پیام صوتی

تعرفه ۱۱ تومان ارسال ایمیل
هفت خط عمومی + سه خط خدماتی
امکان ارسال پیامک به بلک لیست

خط اختصاصی رایگان ارسال و دریافت
افزونه و وب سرویس ارسال
امکان ساخت آهنگ پیشواز

سازمانی

۱۰۰,۰۰۰تومان

تعرفه ۱۱ تومان ارسال پیامک
تعرفه ۱۶ تومان ارسال پیامک سیم کارتی
تعرفه ۲۰ تومان ارسال پیام صوتی

تعرفه ۱۳ تومان ارسال ایمیل
پنج خط عمومی + دو خط خدماتی
امکان ارسال پیامک به بلک لیست

خط اختصاصی رایگان ارسال و دریافت
افزونه و وب سرویس ارسال
امکان ساخت آهنگ پیشواز

اقتصادی

۵۰,۰۰۰تومان

تعرفه ۱۲ تومان ارسال پیامک
تعرفه ۱۷ تومان ارسال پیامک سیم کارتی
تعرفه ۲۱ تومان ارسال پیام صوتی

تعرفه ۱۴ تومان ارسال ایمیل
سه خط عمومی + یک خط خدماتی
امکان ارسال پیامک به بلک لیست

خط اختصاصی رایگان ارسال و دریافت
افزونه و وب سرویس ارسال
امکان ساخت آهنگ پیشواز

پایه

رایگان

تعرفه ۱۴ تومان ارسال پیامک
تعرفه ۱۹ تومان ارسال پیامک سیم کارتی
تعرفه ۲۳ تومان ارسال پیام صوتی

تعرفه ۱۶ تومان ارسال ایمیل
دو خط عمومی + یک خط خدماتی
امکان ارسال پیامک به بلک لیست

خط اختصاصی رایگان ارسال و دریافت
افزونه و وب سرویس ارسال
امکان ساخت آهنگ پیشواز